Tarieven en contracten

 
MTC Fysiotherapie heeft contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars.
Achter de naam van de verzekeraar vindt u de zogenaamde Uzovi code.

Achmea groep (Plus Praktijk)

 • Avéro - 3329
 • FBTO - 3351
 • Interpolis - 3313
 • OZF - 3314
 • Zilveren Kruis (inclusief Agis, ProLife, TakeCareNow) - 3311

Aevitae

 • ASR - 3328
 • Avéro - 8958
 • VGZ - 8956

ASR

 • de Amersfoortse - 9018
 • Ditzo - 3336

Cares

 • de Goudse - 8956

CZ groep

 • CZ/Delta Lloyd/Ohra - 9664

IAK

 • Avéro - 8971

Menzis

 • Anderzorg - 3333
 • Menzis (inclusief HEMA) - 3332

VGZ groep

 • IZA VNG - 3334
 • IZZ - 9015
 • SZVK - 0212
 • UMC - 0736
 • Univé/Zekur/Zorgzaam - 0101
 • VGZ Bewuzt/MVPJ - 7095

Overig

 • de Friesland - 7084
 • DSW - 7029
 • DSW/InTwente - 3343
 • ENO/Salland/HollandZorg/Zorgdirect - 7032
 • ONVZ/VVAA/PNO - 3343
 • RMA - 3355
 • Stad Holland - 7037
 • Zorg en Zekerheid - 7085
 
 
Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar dan wordt fysiotherapie en/of manuele therapie vergoed volgens uw polisvoorwaarden. Voor een overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar kunt u hier klikken voor Fysiotherapie en u kunt hier klikken voor Manuele therapie.
 
Bent u niet (voldoende) aanvullend verzekerd of bent u verzekerd bij een verzekeraar waar MTC Fysiotherapie geen contract mee heeft dan zijn de onderstaande tarieven op u van toepassing.
 
Check ook onze betalingsvoorwaarden (klik hier).
 
Tarieven 2018

Diensten Zorg

Zitting Fysiotherapie
€ 39,75
Screening Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
€ 16,75
Zitting Manuele Therapie
€ 55,95
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek
€ 78,40
Extra Lange Zitting
€ 78,40
Intake na Screening / Verwijzing
€ 56,50
Groepszitting (2 personen)
€ 47,55
Groepszitting (3 personen)
€ 31,90
Groepszitting (4 personen)
€ 24,00
Toeslag voor Behandeling Aan Huis/Inrichting
€ 16,75
Niet Nagekomen Afspraak Fysiotherapie
€ 31,95
Niet Nagekomen Afspraak Manuele Therapie€ 44,75
Niet Nagekomen Afspraak Intake en Onderzoek€ 45,15
Patiënteninformatie aan Schadeverzekeraars
€ 78,35
Echo Onderzoek (MSU)
€ 38,00
  

Diensten Overig

Medische Fitness (1 x per week) - per maand                     
€ 40,55
Medische Fitness (2 x per week) - per maand
€ 60,85
SportFit Nederland programma - per maand€ 25,35
 
Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 01-01-2018
 

Kijk voor TOP producten in onze MTC webshop


Betalingsvoorwaarden MTC Zeist

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/klant en MTC Fysiotherapie.

 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren door  u geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat door u worden geannuleerd, zullen bij u in rekening worden gebracht (zie bovenstaande tabel voor het tarief).

 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten en/of producten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het MTC Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie/factuur zal er dan ook wettelijke rente bij u worden gevorderd.

 4. Alle met de incasso van de gedeclareerde/gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/klant.

 5. Indien MTC Fysiotherapie zich voor het betaalbaar stellen van de declaraties/facturen, wegens door hem geleverde diensten, heeft verbonden aan een factoringbedrijf dan zullen de betalingsvoorwaarden van het factoringbedrijf prevaleren.