Privacyregelement

Elke fysiotherapeut van MTC Fysiotherapie houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische- en administratieve gegevens. Op deze registraties is de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patient. Al deze zaken zijn in onze organisatie vastgelegd.
 
  • Behalve uw fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten van MTC Fysiotherapie, eventuele stagiaires en administratief medewerkers.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vatsgelegd dan kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen wordt er (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Als uw gegevens worden gebruikt voor onderzoek dan zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Onder onderzoek wordt ook verstaan audits.
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut.
  • Wanneer het voor onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn dan zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming zullen wij vastleggen in uw behandeldossier.
  • Gegevens van onze klanten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Na afloop van uw behandelovereenkomst worden uw gegevens 15 jaar zodanig (digitaal) gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.
  • Indien u van mening bent dat MTC Fysiotherapie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit, via de geldende klachtenregeling van MTC Fysiotherapie, kenbaar maken.